LiftingOff: Kiitoskirje ja avunpyyntö

Kiitos Steve Holyerin, Deborah Hartman Preussin ja Diana Larsenin, muita Agile Chartering -ydintiimin jäseniä unohtamatta, sain viettää viime viikolla kolme päivää Alsacessa työstämässä Agile Chartering -ajatuksia innoittavassa seurassa. Stevelle ja Debille kiitokset menevät erinomaisista järjestelyistä ja porukan kutsumisesta koolle ja Diana Larsenille tietysti hänen ja Ainsley Niesin Liftoff -kirjan oppien jakamisesta työpajan aikana.

LiftingOff-ydinryhmän ydinviestin luonnos on nyt valmis. Tarkoituksenani on kääntää se suomeksi. Matkaan tuli vain yksi mutta:

Mikä olisi hyvä suomennos termille ‘Agile Chartering’?

Avunpyyntö: Jos sinulla on hyvä ehdotus ylläolevan termin suomennukseksi, ehdota sitä kommenteissa alla.

Fabian Schiller http://agile-fab.com/

Agile Chartering -ydintiimi Itterswillerissä.


Asiasta tekee vaikean se, ettei chartering-sanalle ole suomenkielessä yleisesti käytettyä vastaavaa sanaa. Charter on perustamiskirja, jonka esimerkiksi uudet siirtokunnat loivat itselleen asetuttuaan uudelle mantereelle. Samoin kaapparilaivojen miehistöt loivat yhdessä perustamiskirjan ennen merille lähtöä.

Mitä on Agile Chartering

Diana Larsen ja Ainsley Nies esittivät Agile Chartering -termin kirjassaan Liftoff. Agile Chartering on osa liftoffia, tiimin tai projektin käynnistämistoimia, joihin voi kuulua esim. koulutus, tuotebacklogin ensimmäisen version luominen sekä teknisen kehitysympäristön pystyttäminen. Agile Charteringissa on keskiössä tiimi ja ja sen viiteryhmien edustajat. Siinä luodaan ensimmäisen kerran yhteinen ymmärrys tiimin tavoitteista, yhteisistä toimintatavoista sekä toimintaympäristöstä.

Tässä luonnokset LiftingOff-työpajassa luotujen Agile Chartering -lyhytkuvausten suomennuksista:


Public Domain http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_IV#mediaviewer/File:Delta_IV_Medium_Rocket_DSCS.jpg

Agile Charteringilla varmistetaan tiimin onnistumismahdollisuudet alusta lähtien.

140 Merkin kuvaus

Paremmat tiimit luovat parempia lopputuloksia. Agile Charteringilla varmistetaan tiimin onnistumismahdollisuudet alusta lähtien [luomalla yhteinen kuva päämäärästä, pelisäännöistä ja kontekstista]

200 sanan kuvaus

Agile Chartering on investointi työryhmiin ja hankkeisiin niiden onnistumisen edellytysten parantamiseksi. Toisin kuin muissa chartering-tekniikoissa, ketterässä startissa lähtökohtana on projektin tarpeet, mutta ennen kaikkea työssä mukana olevien ihmisten tarpeet. Ketterän startin tarkoitus on antaa hankkeen kaikille viiteryhmille ääni ja mahdollisuus luoda yhdessä yhteinen ymmärrys hankkeen dynamiikasta, sen päämäärästä ja kontekstista. Tämä luo jaetun omistajuuden hankkeen tekijätiimin keskuuteen ja siten korkeamman sitoutumisen hankkeen tavoitteisiin.

Agile Charteringin kolme pääulottuvuutta ovat:

 • Päämäärä: Koko ryhmä tarkistaa alustavan päämäärän kuvauksen ja määrittää hankkeen vision, tehtävän ja tehtävätestit, sille tasolle että niiden pohjalta voidaan aloittaa (tarpeeksi hyvät).
 • Pelisäännöt: ryhmä työstää kuvauksen hankkeen työtä ohjaavista arvoista ja periaatteista sekä määrittää tarkasti, ketkä muodostavat ydintiimin.
 • Konteksti: ryhmä määrittää, mitkä on hankeryhmän rajat, kuinka hankeryhmä on yhteydessä verkostoonsa sekä tekee alustavaa riski- ja mahdollisuuskartoitusta.

On tärkeää mainita, että ketterän startin lopputulos ei ole valmis dokumentti. Sen sijaan lopputulos säilyy luonnoksena ja hankeryhmä tarkistaa sitä säännöllisesti, aina kun hankeryhmä tai ydintiimi muuttuu tai oppii uutta.


Käännökseksi agile chartering -termille olen miettinyt eri vaihtoehtoja, mukaanlukien seuraavat:

 • Ketterä startti
 • Ketterä kickoff
 • Ketterä käynnistys
 • Ketterä perustamiskirja
 • Ketterä perustaminen
 • Ketterä perustamiskirjan luonti
 • Ketterä tiimin käynnistys
 • Ketterä tiimin perustaminen
 • Ketterä tiimin pelisääntöjen sopiminen

Mikään noista ei ole mielessäni noussut selkeäksi suosikiksi.

Mikä yllä luetteloimistani suomennuksista olisi mielestäsi osuva? Ja jos mikään ei ole, mikä olisi mielestäsi osuva suomennus? Laita oma ehdotuksesi kommentteihin alle.

Antti Kirjavainen on kokenut valmentaja. Hän auttaa yrityksiä kehittymään liiketoimintalähtöisiksi, asiakkaita ymmärtäviksi ja jatkuvasti toimintaansa kehittäviksi.

Antin tehtävänä on auttaa uusia yrityksiä omaksumaan näitä uusia työn organisoimisen ajatusmalleja ja käytäntöjä ja näin viedä vaikutuksensa aivan uudelle tasolle.

comments powered by Disqus