Keinoja kääntää konfliktit yhteisymmärrykseksi

This content is available only in Finnish.

Ari-Pekka Lappi (@ilmirajat) piti 2.10. Agile Cambridge -konferenssissa esityksen otsikolla: “Agile toolbox for nonviolent communication - How to turn personal conflicts into compassion and trust”. Eli käännettynä “Työkalupakki väkivallattomaan vuorovaikutukseen - Kuinka kääntää henkilöiden väliset konfliktit myötätunnoksi ja luottamukseksi”. Tässä podcastissä Tero Kadenius haastattelee Ari-Pekkaa siitä, mistä esityksessä oli kyse ja mitä tekemistä väkivallattomalla vuorovaikutuksella on ketterän sovelluskehityksen kanssa.

Väkivallaton vuorovaikutus eli NVC on Marshall B. Rosenbergin kehittämä psykologinen viitekehys, jossa kantava idea on kahtalainen:

  1. Ensinnäkin ihmiset, jotka kokevat, että heitä kuunnellaan ja ymmärretään, ovat taipuvaisempia tekemään yhteistyötä ja olemaan mukavia. Kääntäen ihmiset, jotka kokevat, että heitä ei kuunnella, ovat taipuvaisia olemaan ikäviä ja keskittymään lähinnä oman selustan suojaamiseen.
  2. Toiseksi, jos osaa esittää pyynnön selkeästi ja toiselle ymmärrettävästi, niin todennäköisesti toinen kunnioittaa pyyntöä. Kääntäen komentelu ja kieltäminen ovat tyypillisesti sellaisia tapoja ilmaista itseä, jotka omiaan synnyttämään vastustusreaktion ja alleviivaamaan vastakkainasetteluja.

Harmi vaan, että NVC:ssä piilee käytettävyysongelma: se on vaikuttaa yksinkertaisemmalta kuin todellisuudessa on. Käytännössä NVC on useisiin tilanteisiin liian raskas työkalu ja skaalautuu sellaisenaan huonosti alaspäin pieniin arkisiin konflikteihin. Ari-Pekan NVC-työkalupakki pyrkii yksinkertaistamaan ja suoraviivaistamaan NVC:tä siten, että sitä on helpompi hyödyntää tietotyössä yhteisymmärryksen ja luottamuksen rakentamiseen.

Ari-Pekan esitys löytyy SlideSharesta:

Agile toolbox for nonviolent communication / Flowa Oy

Ari-Pekka Lappi on hybridi-filosofi-insinööri. Hänellä on yli 10 vuotta kokemusta sovelluskehityksestä monessa eri roolissa, erityisesti kehittäjänä, scrum masterina, ratkaisuarkkitehtina.

comments powered by Disqus