Kompleksisuusajattelulla projektit maaliin

Miksi projektit epäonnistuvat?

Menikö projekti taas myttyyn? Huolellisesta suunnittelusta, logistiikasta ja parhaiden järjestelmien ja käytäntöjen uutterasta käytöstä huolimatta projekti usein epäonnistuu - miksi ihmeessä? Projektit mielletään usein toisiaan toistaviksi prosesseiksi, joita voidaan hallita, kun vain valitaan sopivat työkalut, prosessit ja järjestelmät.

Oletamme voivamme valmistautua ennalta kaikkeen ajatellen hyvin suunnitellun olevan jo puoleksi tehty. Tämä ajatus toki toimii useissa yksinkertaisissa projekteissa, mutta tilanteen käydessä kompleksisemmaksi huolellisinkaan ennakkosuunnittelu ei ole tae onnistuneesta lopputuloksesta.

Kompleksinen kompleksisuus

Projektit ovat useimmiten kompleksisia.

Kompleksisuudella tarkoitetaan tilanteita ja malleja, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen, selkeää syy-seuraus-suhdetta ei ole eikä huolellisinkaan ennakkosuunnittelu auta. Tietotyössä ja projektitoiminnassa liikutaan usein syvällä kompleksisuuden syövereissä. Tutkimusta, joka keskittyy kompleksisuuden tutkimiseen kutsutaan kompleksisuusajatteluksi.

Jotta kompleksisuusajattelua voisi ymmärtää sekä soveltaa paremmin, nopeammin ja helpommin, olemme kehittäneet pelin nimeltä Complex Code-Breakers joka avaa kompleksiajattelun ydinajatukset helposti pelillisin keinoin. Complex Code-Breakers on hieno keino sukeltaa kompleksisuusajattelun pariin ja rohkaista tiimiä taklaamaan kompleksiset ongelmat parhaalla mahdollisella tavalla!

Complex Code-Breakers

Complex Code-Breakers on joukkuepeli, jossa tiimit ratkovat valitsemiaan tehtäviä aikarajan puitteissa. Jokaisesta onnistuneesti suoritetusta tehtävästä tiimi kerryttää pistepottiaan, kun taas jokaisesta tehtävästä, joka ei onnistu, tiimi menettää pisteitä. Pelissä on tarjolla useita erilaisia tehtäviä, joista osa on yksinkertaisia suorittaa ja joista saa varsin vaatimattoman pistesaaliin, kun taas toiset onnistuessaan tuovat melkoisen pistepotin - mutta ovat kaikkea muuta kuin suoraviivaisia ja helppoja suorittaa!

Pelissä pelataan useita kierroksia, joista jokaiselle tiimi voi valita niin monta tehtävää kuin uskoo voivansa suorittaa kolmen minuutin aikarajan puitteissa. Tehtävät vaativat tiimityöskentelytaitoja, paineensietokykyä, luovuutta sekä älykkyyttä - kaikkea sitä, mitä kompleksisessa maailmassa toimiminenkin vaatii. Kunkin pelikierroksen jälkeen tiimeillä on aikaa keskustella suoritetuista tehtävistä ja sopia taktiikasta ennen seuraavaa kierrosta.

Complex Code-Breakers sopii erinomaisesti käytettäväksi tiimien itseohjautuvuuden ja ketteryyden vahvistamiseen, kompleksisuusajattelun avartamiseen sekä keskustelun herättäjäksi. Aikaa pelin pelaamiseen kannattaa varata noin 45 minuuttia.

Tilaa peli ilmaiseksi sähköpostiisi:

Complex Code-Breakersin synty

Asiat ja opit painuvat paremmin perille ja pääsevät käyttöön, kun niitä ei lähestytä ulkolukuharjoituksena tai passiivisesti kuunnellen. Aito oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksen, tekemisen ja kokeilujen kautta. Tämä meillä oli mielessämme, kun lähdimme pohtimaan, miten kompleksisuusajattelua voisi avata keinoilla, joiden avulla kokeileminen ja oivaltaminen olisi mahdollista.

Peli on kulkenut pitkän matkan ensimmäisistä luonnoksista nykymuotoonsa.

“Idea Complex Code-Breakersiin lähti kun huomasin, että aiemmat, jo olemassa olevat, harjoitukset kompleksisuudesta eivät olleet mielestäni tarpeeksi toimivia. Sellaiset kuten Agile42:n Cynefin Lego Game.” Antti kertoo pelin alkutaipaleesta.


“Olen huomannut, että kompleksisuusasiaa on vaikea käsittää ilman kokemusta.”


Complex Code-Breakersin kehittely käynnistyi viime Play4Agile -tapahtumassa, jossa Antti keskusteli aiheesta muutamien ihmisten kanssa ja kokeili paria prototyyppiä. Tämän jälkeen kehittäminen jatkui erilaisten peliin sopivien harjoitusten keräämisellä. “Play4Agile protoni eivät toimineet, mutta opin niiden tekemisestä” Antti tuumaa hymyssä suin.

Complex Code-Breakers on kulkenut pitkän matkan ensimmäisesistä luonnoksista nykyiseen muotoonsa. Ensimmäinen versio koostui yksinkertaisesti Antin nopeasti paperille käsin piirtämistä luonnoksista. Nyt ladattavissa oleva versio on kokenut melkoisen muodonmuutoksen pelin varhaisista prototyypeistä.

Peliä on kehitetty yhdessä Management 3.0 -työpajasarjan osallistujien kanssa. He ovat päässeet pelaamaan pelin varhaisia versiota ja osoittamaan, miten peliä voi kehittää entistä toimivammaksi. Kiitos kaikille betapelaajillemme, ansiostanne Complex Code-Breakers on hioutunut sellaiseksi, mitä se juuri nyt on!

Kompleksisuusajattelu

Kompleksisuusajattelu on oleellinen osa Management 3.0 -valmennuksia, sillä harva asia työelämässä on enää automaattisen suoraviivainen saatikka sellainen, että sitä voisi hallita ja toistaa loputtomiin siisteillä valmiiksi määritellyillä prosesseilla ja järjestelmillä. Tietotyö ei ole suoraviivaista liukuhihnatyöskentelyä, johon voi soveltaa yksinkertaisia oppeja.

Kompleksisessa toimintaympäristössä ei ole selkeitä syy-seuraus-suhteita.

Kompleksisessa toimintaympäristössä kaikki vaikuttaa kaikkeen, ympäristö on jatkuvassa muutoksessa, eikä tulevaa voi ennustaa selkeästi. Emme voi ratkaista kompleksisia tilanteita vanhoilla opeilla, vaan niiden selättämiseksi tarvitsemme älykästä ja luovaa otetta, jatkuvaa tarkkailua ja oikeita valintoja. Complex Code-Breakers tuo nämä ulottuvuudet helposti tututustuttaviksi pelillisin menetelmin.

Cynefin –malli

Kompleksisuusajattelusta puhuttaessa ei voida sivuuttaa Cynefin –mallia. Cynefin –malli on Dave Snowdenin 1999 kehittämä ymmärtämisen apuväline (sense making framework), joka auttaa selittämään, miksi erilaisissa ympäristöissä on syytä käyttää erilaista johtamista. Malli korostaa tilanteen ymmärtämisen merkitystä ja kannustaa reagoimaan sekä ymmärtämään uusia näkökulmia. Cynefin –mallin ideana on:

  1. Ensin tunnistaa tilanteen tai toimintaympäristön luonne ja
  2. valita sitten tilanteeseen tai toimintaympäristöön sopiva toimintamalli

Snowdenin esittää Cynefin –mallin viisikenttänä, ja tämä viisikenttä esiintyy myös kehittämässämme pelissä.

Cynefin mallissa oikealla puolella syy-seuraus-suhde on selkeä. Vasemmalla puolella ei.

Mallissa oikealla ovat kausaliteetin toteuttavat tilat, joissa syy-seuraus-suhde toteutuu. Yksinkertaisessa ja monimutkaisessa tilanteessa toiminnan ja lopputuloksen välillä on korrelaatio, jolloin omalla toiminnallaan lopputulosta voi ohjata haluttuun suuntaan. Mallin vasemmalla puolella puolestaan ovat ei-lineaariset systeemit, alueet kompleksinen ja kaaottinen. Nämä kuvastavat kompleksista ympäristöä, eli ympäristöä jossa selkeää syy-seuraus-suhdetta ei enää ole, vaan lopputulos voi muuttua suuntaan jos toiseen. Mahdollinen syy-seuraus-suhde on kenties mahdollista havaita vasta jälkeenpäin. Mallin keskellä on viides tila, epäjärjestys, jossa ympäristön tilaa ei tunneta eikä tiedetä, miten sitä pitäisi johtaa.

Tilaa Complex Code-Breakers –peli ilmaiseksi sähköpostiisi:

Oppaaksi kompleksisen ajattelun maailmaan?

Kaipaatko tiimillesi tai organisaatiollesi opastettua matkaa kompleksiajattelun maailmaan? Haluatko mukaan uuden työn etujoukkoon?

Complex Code-Breakers on osa Management 3.0 –työpajasarjaamme, josta saat parhaat mallit tulevaisuuden työhön! Tutustu ja tule mukaan Management 3.0 -työpajasarjaamme tai pyydä juuri omalle organisaatiollesi sopiva valmennuskokonaisuus!

Flowa fellow Tiina 'Milsa' Malin jumped into coaching from the world of games and startups. Milsa is passionate about people, coming up with solutions and making things better!

comments powered by Disqus