Luo yhteiset pelisäännöt tiimin kanssa 5 minuutissa

Syntyykö teillä kitkaa siitä, että eri ihmisillä on huomattavan eri käsitys siitä, miten asiat tulisi tehdä?

Ovatko kaikki tyytymättömiä palavereihin, mutta siltikään kukaan ei ehdota parannuksia niiden käytäntöihin?

Ovatko ihmiset tyytymättömiä siihen, miten teette asioita tiimissänne? Kaivataanko enemmän yhteisiä sääntöjä?

Mikromanagerointi, liiallinen ohjaaminen ja neuvominen turmelevat helposti työn tekemisen tehokkuuden, työnilosta puhumattakaan. Sen sijaan, että yhteiset työskentelytavat määräisi yksi, on niistä hyvä sopia yhdessä.

Yhdessä sopiminen on tehokas tapa kasvattaa tiimin itseohjautuvuutta ja psykologista turvallisuutta.

Työskentelysopimus on nopea tapa luoda yhdessä ohjenuorat yhteisen työskentelyn tueksi. Olipa kyseessä sitten pidempään jatkuva tiimityö tai lyhyempi yhteinen hetki kuten työpaja, webinaari, kokous tai ideariihi, sen alkuun on hyvä ajoittaa työskentelysopimuksen laatiminen.

Miten työskentelysopimus tehdään?

Työskentelysopimus on yhdessä laadittu lista hyväksytyistä työskentelytavoista. Työskentelysopimus laaditaan ryhmätyöskentelyn alussa, ja se on hyvä pitää näkyvillä työskentelyn ajan esimerkiksi listaamalla asiat fläppitaulun sivulle.

Työskentelysopimuksen laatimiseen tarvitaan vain iso paperi ja muutama tussi.

Työskentelysopimuksen rakentaminen aloitetaan antamalla osallistujille joko yksin tai pienissä ryhmissä muutama minuutti aikaa pohtia, mitä asioita työskentelysopimuksen on syytä sisältää.

Tämän jälkeen ryhmän jäsenet kertovat pohdintansa tulokset asia kerrallaan. Ryhmä päättää yhdessä, sopiiko ajatus työskentelysopimukseen. Asiaa voidaan yhdessä jatkojalostaa ja viilata sopimaan juuri oman ryhmän tarpeisiin. Jos esille tuotu asia saa kannatusta ryhmältä, se kirjataan työskentelysopimukseen.

Mitä työskentelysopimus sisältää?

Työskentelysopimuksen sisältö voi olla oikeastaan mitä vaan, mitä tiimiläiset tarvitsevat. Valmiita kysymyksiä ja teemoja ei tarvita, ainoastaan luottamusta siihen että tiimi kertoo mistä heidän tarvitsee sopia.

Tarkoitus ei ole laatia listaa kaikista mahdollisista säännöistä ja tavoista työskennellä, vaan juuri ryhmän sen hetkiselle toiminnalle olennaisista tavoista. Sopiva määrä on noin kolmesta viiteen tärkeintä asiaa.

Työskentelysopimuksen hyödyt

Yhdessä laadittu työskentelysopimus edesauttaa ryhmätyöskentelyn sujuvuutta niin uusissa ryhmissä kuin tilanteissa, joissa osallistujat ovat tottuneita työskentelemään yhdessä. Se on tehokas tapa jakaa vastuuta tiimissä ja murtaa hierarkkista rakennetta. Heti työskentelyn alkuun sijoitettuna työskentelysopimuksen laatiminen myös auttaa osallistujia orientoitumaan käsillä olevaan asiaan, kannustaa osallistumaan ja virittää ajatukset yhteisen toiminnan tueksi.

Yhteisen työskentelyn alkuun sopii käytettäväksi myös Check in –protokolla, josta voit lukea lisää tästä blogauksestamme.

Työskentelysopimus on yksi niistä kymmenistä käytännön työkaluista, joita esittelemme Management 3.0 –valmennuksessamme. Lue lisää:

Tiina 'Milsa' Malin hyppäsi valmentamisen pariin pelien ja startuppien maailmasta. Milsan intohimoja ovat ihmisten parissa toimiminen ja asioiden ratkaiseminen sekä edelleenkehittäminen.

comments powered by Disqus