Polku hyödylliseen visioon ja missioon

Flowan alkutaipaleella kuvittelimme, että vision ja mission tarkoitus on viestiä ajatteluamme muille ja että sellainen syntyy ilman sen suurempaa ponnistelua. Ei ollut. Visiomme ensimmäinen versio oli korkealentoista yläpilvihöttöä ja missio suunnilleen yhtä utuisen hyödytön. Tästä kirjoitimme tämän blogaussarjan ensimmäisessä osassa “Onko fokus hukassa?”

Tällä kertaa kerromme kuinka me Flowassa nykyisin sovellamme ketterän startin ajatuksia visiosta, missiosta ja missiotesteistä.

Tavoitteemme ketterän startin soveltamisessa on pystyneet samana.

Halusimme:

 • Käyttää rajallisen aikamme ja energiamme mahdollisimman tehokkaasti ja paremmin tuloksin.
 • Saada enemmän aikaa samassa ajassa.
 • Fokusoida energia yhteisesti valittujen asioiden aikaansaamiseen sen sijaan, että aloittaisimme enemmän asioita kuin kykenemme saamaan valmiiksi.
 • Synkronoida tekemistä eli edistää samoja tavoitteita samaan aikaan yhdessä.

Entä käytännössä?

Mitä ja milloin

 1. Vision ensimmäinen versio
  Milloin: Aivan aluksi, kerran
 2. Vision päivittäminen
  Milloin: Harvakseltaan, noin kerran vuodessa
 3. Edellisen kvartaalin missio- ja missiotestiretrospektiivi
  Milloin: Kerran kvartaalissa
 4. Uusien missioiden ja missiotestien luonti
  Milloin: Kerran kvartaalissa
 5. Missioiden ja missiotestien ajantasaisuuden ja tilan tarkastus
  Milloin: Viikoittain
Mitä Milloin
1 Vision ensimmäinen versio Aluksi, kerran
2 Vision päivittäminen Harvakseltaan, noin kerran vuodessa
3 Edellisen kvartaalin missio- ja missiotestiretrospektiivi Kerran kvartaalissa
4 Uusien missioiden ja missiotestien luonti Kerran kvartaalissa
5 Missioiden ja missiotestien ajantasaisuuden ja tilan tarkastus Viikoittain

Vision ensimmäisen version muodostaminen ja päivittäminen

Ensimmäinen versio Flowan visiosta oli Lego malli:

Noin vuosi sitten teimme visiostamme myös sanallistetun version: “Autamme edelläkävijöitä luomaan menestystä tekemisen mullistavilla teknologioilla ja ihmislähtöisellä otteella.”

Lego-malli toimi hyvin periaatteista ja arvoista keskusteluun ja yhteisen kuvan luomiseen niistä. Sanallistetun version luominen puolestaan on hyvä harjoitus, koska se auttaa kiteyttämään yhteisen tavoitteen helposti muistettavaksi. Lego-malli ja sanallistettu visio täydentävät toisiaan hyvin. Vision keskeisin funktio on luoda hedelmällinen maaperä ja suunta missioille.

Mission ja missiotestien luominen

Luomme neljännesvuosittain uudet missiot tyhjältä pöydältä. Ennen säntäämistä uusien missioiden ja missiotestien pariin, reflektoimme miten edellisen kvartaalin missiot ja missiotestit ovat toimineet ja kuinka olemme niissä onnistuneet. Ensimmäisen vuoden aikana olimme harvoin tyytyväisiä kolme kuukautta aiemmin määritettyihin missioihin ja missiotesteihin. Tyypillisin haaste oli se, etteivät ne tukeneet päätöksentekoa erityisen hyvin.

Esimerkkejä konkreettisista ja vähemmän konkreettisista missioista

 1. Missio: Työolosuhteiden parantaminen paremman fokuksen saavuttamiseksi

  Missiotestit

  • Käytetäänkö enemmän vai vähemmän aikaa kuin aiemmin toiminnan kehittämiseen? (läpimenokriteeri: 2/4 vastaa: enemmän, 2/4 saman verran)

  Miten toimi?

  Ei toiminut erityisen hyvin, koska missio ei ollu riittävän konkreettinen, eikä linkittynyt kiinteästi osaksi liiketoimintaa.

  Missiotestit sinänsä oli varsin toimiva, mutta mittasi vain yhtä missioon liittyvää rajoittavaa tekijää (aika).

  Kouluarvosana: 6

 2. Missio: Liiketoiminnan uudistaminen

  Missiotestit

  • Tuote / palveluliiketoimintaa tehdään, rahaa tulee sisään
  • Koko porukkaa yhdistävä sivuprojekti
  • Iloa tuottava uusi juttu, josta saa rahaa

  Miten toimi?

  Sinänsä liiketoimintaan liittyvä ja mukana on tahtotila, mutta tässäkin on vaikea hahmottaa, millä konkreettisilla toimenpiteillä asiaa voisi edistää. Lisäksi missiotesti ei rajannut pois mitä ei tehdä. Käytännössä liiketoiminnan uudistaminen kolmessa kuukaudessa oli aivan liian iso missio.

  Kouluarvosana: 7

 3. Missio: M3.0 työpajasarja julkaistu

  Missiotestit

  • Tuote näkyvillä ja ostettavissa.

  Miten toimi?

  Missio toimi erittäin hyvin. Se oli konkreettinen ja erittäin relevantti liiketoiminnan kannalta. Missio oli tehtävissä selvästi alle kolmessa kuukaudessa ja tällä hetkellä vaikuttaakin siltä, että missioiden pitäminen pieninä jos suinkin mahdollista on järkevää.

  Kouluarvosana: 9+

 4. Missio: M3.0 työpajasarjan validaatio. Onko palvelulle kysyntää niin paljon että se kannattaa toteuttaa

  Missiotestit

  • Montako haastattelua saatiin buukattua tällä viikolla?
  • Montako Flowalaista oli mukana tällä viikolla?

  Miten toimi?

  Myös tämä missio toimi varsin hyvin ja fokusoi liiketoiminnan kehittämisen yhteen asiaan kerralla.

  Missiotestit olivat hyviä mutta olisivat toki voineet olla vieläkin parempia. Ne ohjasivat toimintaa kohtuullisesti suurimpien ja haastavampien liiketoiminnan kehittämistä rajoittavien tekijöiden osalta (asiakaskohtaamiset ja aika). Toteuttamistavan osalta konkretiaa olisi voinut olla enemmän. Lisäksi toinen missio testeistä pukkasi tuottamaan huonoa omatuntoa, koska osalla meistä ei asiakastöiden takia ollut riittävästi aikaa ja energiaa kontribuoida mission toteuttamiseen.

  Ääneen lausumattomat, tosiasialliset missiotestit liittyivät siihen, mitä haastattelussa tapahtui. Näitä ei kuitenkaan seurattu yhdessä systemaattisesti.

  Kouluarvosana: 9 (Missio), 7 (Testit)

 5. Missio: Talous, kassavirta

  Missiotestit

  • Kassavirta:
   10-suoritus: X €
   7-suoritus: Y €
   5-suoritus: Z €

  Miten toimi?

  Ei auttanut käytännön työssä lainkaan.

  Helposti mitattavissa, mutta taaksepäin katsova eikä auttanut löytämään toimenpiteitä, joilla tavoitteen voisi saavuttaa.

  Kouluarvosana: 5

Missio ja missiotestit Miten toimi? Kou­lu­ar­vo­sa­na
Missio: Talous, kassavirta

Missiotestit:
 • Kassavirta:
  10-suoritus: X €
  7-suoritus: Y €
  5-suoritus: Z €
Ei auttanut käytännön työssä lainkaan.

Helposti mitattavissa, mutta taaksepäin katsova eikä auttanut löytämään toimenpiteitä, joilla tavoitteen voisi saavuttaa.
5
Missio: Työolosuhteiden parantaminen paremman fokuksen saavuttamiseksi

Missiotestit
 • Käytetäänkö enemmän vai vähemmän aikaa kuin aiemmin toiminnan kehittämiseen? (pass: 2/4 vastaa: enemmän, 2/4 saman verran)
Ei toiminut erityisen hyvin, koska missio ei ollu riittävän konkreettinen, eikä linkittynyt kiinteästi osaksi liiketoimintaa.

Missiotestit sinänsä oli varsin toimiva, mutta mittasi vain yhtä missioon liittyvää rajoittavaa tekijää (aika).
6
Missio: Liiketoiminnan uudistaminen

Missiotestit:
 • Tuote / palveluliiketoimintaa tehdään, rahaa tulee sisään
 • Koko porukkaa yhdistävä sivuprojekti
 • Iloa tuottava uusi juttu, josta saa rahaa
Sinänsä liiketoimintaan liittyvä ja mukana on tahtotila, mutta tässäkin on vaikea hahmottaa, millä konkreettisilla toimenpiteillä asiaa voisi edistää. Lisäksi missiotesti ei rajannut pois mitä ei tehdä. Käytännössä liiketoiminnan uudistaminen kolmessa kuukaudessa oli aivan liian iso missio. 7
Missio: M3.0 työpajasarjan validaatio. Onko palvelulle kysyntää niin paljon että se kannattaa toteuttaa.

Missiotestit:
 • Montako haastattelua saatiin buukattua tällä viikolla?
 • Montako Flowalaista oli mukana tällä viikolla?
Myös tämä missio toimi varsin hyvin ja fokusoi liiketoiminnan kehittämisen yhteen asiaan kerralla.

Missiotestit olivat hyviä mutta olisivat toki voineet olla vieläkin parempia. Ne ohjasivat toimintaa kohtuullisesti suurimpien ja haastavampien liiketoiminnan kehittämistä rajoittavien tekijöiden osalta (asiakaskohtaamiset ja aika). Toteuttamistavan osalta konkretiaa olisi voinut olla enemmän. Lisäksi toinen missio testeistä pukkasi tuottamaan huonoa omatuntoa, koska osalla meistä ei asiakastöiden takia ollut riittävästi aikaa ja energiaa kontribuoida mission toteuttamiseen.

Ääneen lausumattomat, tosiasialliset missiotestit liittyivät siihen, mitä haastattelussa tapahtui. Näitä ei kuitenkaan seurattu yhdessä systemaattisesti.
Missio
9

Testit
6
Missio: M3.0 työpajasarja julkaistu.

Missiotestit:
 • Tuote näkyvillä ja ostettavissa.
Missio toimi erittäin hyvin. Se oli konkreettinen ja erittäin relevantti liiketoiminnan kannalta. Missio oli tehtävissä selvästi alle kolmessa kuukaudessa ja tällä hetkellä vaikuttaakin siltä, että missioiden pitäminen pieninä jos suinkin mahdollista on järkevää. 9+

Näin luot toimivia missioita ja missiotestejä

Hyvät missiot ovat
 • Tukevasti kiinni konkretiassa
 • Ennemmin kouriintuntuvia strategioita, kuinka ottaa seuraava askel kohti visiota, kuin periaatelistaus
 • Eteenpäin suuntautuneita ennemmin kuin taaksepäin katsovia
 • Liiketoiminnan kehittämisen kannalta relevantteja
 • Rajaavat pois mitä ei tehdä, tai mihin ei ainakaan käytetä paljon energiaa. Toisin sanoen ei ole maailmoja syleilevä Iisakin kirkko
Hyvän missiotestin tuntomerkkejä
 • Missiotestit ovat mission toteutumisen kannalta olennaisia
 • Testit ohjaavat ja konkretisoivat mission toteutustapaa
 • Helposti mitattavissa tai arvioitavissa olevia
 • Missiotestien palautesykli on tiivis
Vinkkejä käytäntöihin
 • Luodaan yhdessä eikä suljettujen ovien takana johtoryhmän kesken. Tällä taataan se, että kaikki sitoutuvat niihin ja että missiot ja testit ovat kiinni konkretiassa
 • Pari kolme missiota, ja 1-3 missiotestiä per missio on sopiva määrä
 • Jos missio tai missiotesti ei toimi tai ei ohjaa toimintaa halutulla tavalla, se kannattaa korvata mahdollisimman pian sellaisella, joka toimii
comments powered by Disqus