Tiimin onnellisuus näkyviin

Haluatko ideoita siitä, miten voisit lisätä tiimisi innostusta ja keskinäistä luottamusta käytännössä?
Syötä sähköpostiosoitteesi alle, niin saat kaikki Energize People –kokeilumme suoraan sähköpostiisi:


Mistä tiedät, missä tiimissäsi tai yksikössäsi mennään? Miten innostuneita ihmiset ovat ja mitä voisitte tehdä tilanteen parantamiseksi?

Meillä on monia tapoja mitata työntekijöiden tyytyväisyyttä ja onnellisuutta: neljännesvuosittaiset pulssikyselyt, kehityskeskustelut ja kokoelma erilaisia online– ja elektronisia työkaluja.

Jotta ihmisten antamiin arvioihin onnellisuudestaan, tyytyväisyydestään ja esteistä niiden tiellä voisi reagoida mahdollisimman iso joukko ihmisiä ja jotta he voisivat tehdä sen mahdollisimman nopeasti, tarvitaan kuitenkin läpinäkyvyyttä ja mahdollisuus nopeaan palautesykliin. Näitä eivät monet edellämainituista käytännöistä tarjoa.

Sen sijaan onnellisuusseinä tarjoaa läpinäkyvyyden ja mahdollisuuden nopeaan palautesykliin, ja vielä hyvin yksinkertaisella tavalla.

Olen huomannut, että tiimit, jotka käyttävät onnellisuusseinää, ehtivät retrospektiiveissään käsitellä enemmän ja isompia asioita, kun tiimin yleisfiilis on näkyvillä myös retrojen välissä tiimitilassa. Samoin tiimiläiset ottavat toisensa huomioon paremmin, kun kukin on tietoinen toistensa fiiliksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Miten kokeilla onnellisuusseinää?

Tarvitset vain seinän yhteisestä tilasta ja kasan post-it-lappuja.

Tee seinälle asteikko onnellisesta onnettomaan esimerkiksi piirtämällä hymiöitä isoille post-it –lapuille (ks. kuva).

Onnellisuusseinä on yksinkertainen tapa tehdä tiimin fiilis näkyväksi.

Kun aloitatte seinän käytön, sinun on hyvä esitellä tiimille, kuinka sitä käytetään. Samassa yhteydessä voitte puhua siitä, kuinka kaikki voivat reagoida seinällä esiintuleviin asioihin: tiimin onnellisuuden eteen voi sinun lisäksesi tehdä hommia myös kaikki muut tiimin jäsenet.

Tämän jälkeen kuka vaan voi kertoa omasta onnellisuuden tasostaan työpäivän aikana jättämällä tyhjän lapun seinälle sopivaan kohtaan. Voitte myös antaa yleiseen tietoisuuteen tarkempaa palautetta kirjoittamalla (tai piirtämällä) post-it –lappuun jotain.

Mitä voit odottaa perustettuasi onnellisuusseinän?

Mieti odotuksiasi: pidätkö tiimisi ilmapiiriä sellaisena, että ihmiset kokevat voivansa antaa sekä negatiivista että positiivista palautetta muille vapaasti? Vai odotatko että jompaa kumpaa tulee enemmän? 

Vai pelkäätkö ehkä, että seinä jää tyhjäksi?

On hyvä, että kirjoitat odotuksesi etukäteen auki. Sen jälkeen voit varmistaa, vastaako todellisuus tiimissäsi odotuksiasi: oliko ennustuksesi oikea vai yllätyitkö.

Tiimissä, jossa keskinäinen luottamus on kohdillaan, palautetta tapaa tulla sekä silloin kun menee hyvin, että silloin kun menee huonommin.

Voit myös miettiä odotuksiasi sen suhteen, miten proaktiivisesti ihmiset alkavat itse reagoida seinälle tulevaan palautteeseen.

Piditkö tästä kokeiluideasta?

Haluatko lisää ideoita siitä, miten voisit lisätä tiimisi innostusta ja keskinäistä luottamusta käytännössä?

Tilaa käytännönläheinen Energize People –kokeilukokoelmamme suoraan sähköpostiisi syöttämällä mailiosoitteesi alle:

Samalla saat lisätietoa myös onnellisuusseinäkokeilusta: kuinka seurata onnellisuusseinän vaikutuksia.

Antti Kirjavainen on kokenut valmentaja. Hän auttaa yrityksiä kehittymään liiketoimintalähtöisiksi, asiakkaita ymmärtäviksi ja jatkuvasti toimintaansa kehittäviksi.

Antin tehtävänä on auttaa uusia yrityksiä omaksumaan näitä uusia työn organisoimisen ajatusmalleja ja käytäntöjä ja näin viedä vaikutuksensa aivan uudelle tasolle.

comments powered by Disqus