Rehellisyys ja innostus on parasta asiakaspalvelua

Yksi perustavista syistä perustaa Flowa oli seurata intohimojamme, tehdä firmastamme itsemme ja arvojemme näköinen.

Wildcard Conference http://wildcardconf.com/

Minun tehtäväni

Minä olen valmentaja siksi, että näen hurjasti potentiaalia ihmisten yhteistyössä. Sellaista potentiaalia, jota emme käytä hyväksi, ja jota uskomuksemme tehokkuudesta estävät meitä löytämästä.

Oma missioni onkin luoda ihmisille tiloja, jossa he voivat päästä käsiksi yhteistyön potentiaaliin.

Askelia oikeaan suuntaan

Yksi tälläinen tila on meidän Management 3.0 –työpajasarjamme. Olen kouluttanut ja valmentanut ihmisiä uuden tietotyön johtamisen ja organisoinnin periaatteissa jo usean vuoden ajan. Vaikka ihmiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä koulutuksiini, minusta on aina tuntunut että voisin auttaa heitä oppimaan yhdessä vielä paremmin.

Tänä syksynä alkaneessa julkisessa M3.0 –työpajasarjassa on näkynyt selviä merkkejä siitä, että olemme onnistuneet luomaan seuraavan tason yhteisen oppimistilan luomisessa.

Rehellisyys auttaa asiakkaita

Samalla olen oppinut, että autenttisuus ja rehellisyys ovat ensiarvoisen tärkeitä tälläisen palvelun kasvattamisessa.

Ihmisten uskomukset nimittäin muokkaavat paljon sitä, mitä he pitävät tehokkaana valmennuksena tai koulutuksena. Tämän takia se, mitä he pyytävät, voikin olla ihan eri asia, kuin mitä itse kokeneena valmentajana näen heidän tarvitsevan saavuttaakseen tavoitteensa.

Näissä tilanteessa koen tärkeäksi toimia peilinä asiakkaalle ja kertoa, mitä heidän pyyntönsä kertovat heidän uskomuksistaan. Ja sitten tarjota oman vaihtoehtoisen tulkintani siitä, mikä toimii. Seuraavassa muutama esimerkki:

“Haluamme että koulutatte uudet esimiehet, jotta he pääsevät muiden kanssa samalle tasolle”

Kuulostaa siltä, että ajattelette esimiestyön olevan osaamisesta kiinni.

Olen iloinen, että ymmärrätte osaamisen tärkeyden. Mielestäni kuitenkin ihannetilanne olisi, jos teillä olisi sisäinen esimiestyön kehittämisen ryhmä, joka huolehtisi myös uusien esimiesten tukemisesta uudessa roolissaan.

Autan mielelläni tälläisen toiminnan käynnistämisessä niin, että pidämme esimiestyön valmennuksen, jossa on mukana sekä uusia että kokeneita esimiehiä pohtimassa tämän roolin vaatimuksia ja haasteita. Varsinkin haasteet kun usein ovat kontekstiriippuvaisia, joten niissä auttaa enempi kollegojen tuki kuin yleinen rooliin liittyvä osaaminen.

“Haluamme, että opetatte esimiehille parhaat käytännöt kahdessa päivässä, jotta heidän toimintansa taso nousee”

Kuulostaa siltä, että teidän mielestänne esimiestyön laatu on eniten riippuvaista yksilöiden osaamisesta.

Itse olen huomannut, että esimiestyössä yleinen alan parhaiden käytäntöjen osaaminen auttaa korkeintaan keskinkertaisiin tuloksiin. Tärkeämpää olisi se, että esimiehet voisivat kehittää toimintaansa jatkuvasti, ja heillä olisi aikaa ja lupa siihen.

Voimme auttaa tekemään tästä totta työpajoilla ja valmennuksilla, jossa luomme kaikille yhteisen ymmärryksen siitä, miksi tämä on tärkeää ja miten saada se aikaan käytännössä.

“Haluamme, että kerrot meille parhaat käytännöt ratkaista tämän meidän organisaatiollemme ominaisen ongelman”

Uskotte, että hyvä ratkaisu tähän ongelmaan löytyy organisaationne ulkopuolelta.

Myös minä uskon, että useat organisaatiot ovat ratkaisseet samankaltaisia ongelmia aiemmin. Uskon kuitenkin siihen, että kaikki ratkaisut ovat kontekstiriippuvaisia. Kompleksisella alueella ei löydy sellaisia toimintamalleja, joita voisi kopioida toiseen organisaatioon ja olettaa että ne ratkaisisivat samankaltaisen ongelman siellä ilman sivuvaikutuksia.

Voin pitää teille työpajan, jossa luomme yhteistä kuvaa ongelmastanne ja jossa minä esittelen, kuinka samanlaisia ongelmia on ratkaistu muualla. Pidän kuitenkin tärkeänä, että mietitte tarkkaan itse eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä ja aloitatte kokeilun sellaisesta ratkaisusta, jota pidätte itse sopivana ongelmaan. Voin fasilitoida tätä työtä ja varmistaa, että se pysyy tehokkaana.

Epäautenttisuuden ansa

Olen aiemmin elämässäni saattanut heikkoina hetkinä tarjota tuollaisissa tilanteissa asiakkaille sitä, mitä he pyytävät, enkä sitä mitä itse uskoin heidän tarvitsevansa. En siis pystynyt olemaan noissa tilanteissa autenttinen ja rehellinen asiakkaalle.

Ja siitä olen kantanut seuraukset täysin mitoin: asiakas ei ole saanut niitä tuloksia, mitä toivoi ja itse en ole myöskään ollut täysillä mukana, koska en ole tosissani uskonut siihen mitä teen.

On vain yksi mahdollinen johtopäätös: rehellisyys

Siispä nyt ja tulevaisuudessa pysyn rehellisyyden ja autenttisuuden polulla, jotta innostukseni auttaa minua saavuttamaan visioni ihmisten yhteistyön potentiaalin todeksi tekemisestä!

Antti Kirjavainen on kokenut valmentaja. Hän auttaa yrityksiä kehittymään liiketoimintalähtöisiksi, asiakkaita ymmärtäviksi ja jatkuvasti toimintaansa kehittäviksi.

Antin tehtävänä on auttaa uusia yrityksiä omaksumaan näitä uusia työn organisoimisen ajatusmalleja ja käytäntöjä ja näin viedä vaikutuksensa aivan uudelle tasolle.

comments powered by Disqus