Kompleksisuusajattelulla kohti kokeilevampaa tiimiä

Syksyn Management 3.0 meetup -kausi polkaistiin käyntiin kompleksisuusajattelun keinoin. Iltapäivän mittainen työpaja keräsi kompleksisuusajattelusta kiinnostuneita ammattilaisia vaihtamaan kokemuksiaan, ideoitaan ja ajatuksiaan kompleksisuusajattelusta sekä hakemaan vauhtia innovoinnin ja kokeilukulttuurin kasvattamiseksi omissa organisaatioissaan. Työpajassa pohdittiin, miten tärkeää on luoda sisäistä turvallisuudentunnetta, jotta tiimit ja tiimin jäsenet uskaltavat lähteä kokeilemaan uusia asioita sen sijaan, että pitäytyisivät vanhassa, turvalliseksi koetussa ja tutussa asiassa.

Meetupissa haettiin keinoja innovoinnin ja kokeilukulttuurin kasvattamiseksi tiimeissä.

Muutoksen ja epävarmuuden kanssa toimiminen on yksi organisaatioiden avainkysymyksistä. Paikalleen jämähtävä organisaatio huomaa äkkiä tippuvansa kelkasta kun kilpailijat painavat talla pohjassa ohi niin oikealta kuin vasemmalta. Muutoksen ja epävarmuuden kanssa toimeen tuleminen on välttämätöntä organisaation toiminnalle ja kasvulle, sekä tiimien hyvinvoinnille. Kompleksisuusajattelun ymmärtäminen mahdollistaa strategioiden luomisen näiden haasteiden taklaamiseen.

Työpajassa pohdittiin yhdessä tiimin toiminnalle tärkeitä tekijöitä.

Kompleksisuuden ymmärrys haltuun pelaamalla

Uudet opit on aina helpompi ottaa haltuun kokeilemalla eikä ainoastaan passiivisesti kuuntelemalla. Siksi käytämmekin työpajoissamme paljon erilaisia keinoja, jotta uusi asia on paitsi helppo, myös hauska ottaa haltuun. Ja opimme samalla itse lisää oman alansa asiantuntijoilta!

Kompleksisuuden käsite on varsin vaikea hahmottaa ilman omakohtaista kokemusta asiasta, sillä se on helppo sekoittaa esimerkiksi monimutkaiseen. Tätä ymmärtämään olemme kehittäneet Complex Code-Breakers –pelin, joka on tiivis ja mielenkiintoinen tapa saada kokemusperäistä osaamista kompleksisisuusajattelun eri osa-alueista. Complex Code-Breakers on tiimeinä pelattava ongelmanratkaisupeli, jonka tehtävät ja iteraatiot johdattavat tiimit kompleksisuusajattelun eri osa-alueiden läpi ja osoittavat selkeillä esimerkeillä, mitä eroa niillä on keskenään. Tämä antaa erinomaisen keskustelu ja pohdinta-alustan tiimiläisille aiheesta.

Kompleksisuusajattelun ymmärtämiseksi olemme kehittäneet Complex Code-Breakers –pelin, joka toimii erinomaisena keskustelun herättäjänä ja ymmärtämisen apuvälineenä.

Uudet haasteet keskustelun kimmokkeena

Työpajan osallistujat pääsivät ratkomaan toinen toistaan visaisempia tehtäviä yhdessä ja pohtimaan kierrosten välissä tehtävien luonnetta sekä tuumimaan, miten tehtävän hoitoa voisi tulevaisuudessa helpottaa. Pelaaminen koostuu suunnittelusta, 3 minuutin tiiviistä tehtävän ratkomisesta, pisteiden laskemisesta sekä ennen kaikkea yhdessä reflektoinnista: mikä meni hyvin, missä voimme parantaa ja miten?

Complex Code-Breaks -pelin pelaaminen kestää noin 45 minuuttia, jonka jälkeen tiimit pääsevät yhdessä pohtimaan, mihin Cynefin mallin eri alueista mikin tehtävä sijoittui – ja miksi. Cynefin –malli on viiteen eri alueeseen jakautuva ymmärtämisen apuväline, joka auttaa hahmottamaan niitä eri toimintaympäristöjä joissa organisaatio tai tiimi toimii ja valitsemaan niihin parhaiten sopivat toimintatavat.

Lisääntynyt ymmärrys toimintaympäristöstä tiimityön tukena

Yhdessä Complex Code-Breakersin pelaamisen kanssa se mahdollistaa kompleksisuusajattelun ymmärtämisen ja soveltamisen tiimeissä ja organisaatioissa varsin nopeasti ja hauskasti. Lisääntynyt ymmärrys toimintaympäristön luonteesta lisää tiimien sisäistä luottamusta ja yhteistä ymmärrystä, rohkaisee kokeiluihin ja auttaa valitsemaan parhaat toimintatavat

Meetupin osallistujat ottivat kaiken irti Complex Code-Breakers -pelistä.

Työpajassa pelin parissa koettiin vauhdikkaita hetkiä suuria oivaltamisen iloja tiimien pistäessä parastaan pistepottinsa kartuttamiseksi ja odottamattomien haasteiden voittamiseksi. Pelisession jälkeen yhteinen kokemus purettiin keskustelemalla suoritettujen tehtävien eri luonteista sekä laaduista ja peilattiin pelatessa opittuja keinoja omaan työhön.

Työpajan anti tiimien tulevaisuudelle

Keskustelun keskiössä oli kasvanut ymmärrys muutoksen ja epävarmuuden tuomista haasteista tieto- ja tiimityössä sekä keinot, joilla helpottaa ja kannustaa kokeiluihin lähtemistä ja uuden omaksumista. Listasimme keskustelussa keskeisimmiksi koetut keinot tähän:

  • Tiimin sisäinen turvallisuudentunne luo uskallusta kokeilla uutta
  • Virheiden pelko saa pitäytymään vanhassa ja keskittymään epäoleelliseen
  • Kovan paineen alla työskentely, tasaisen arvontuoton ja virheettömyyden vaatiminen lisää virheiden pelkoa
  • Huolellista suunnittelua tärkeämpää on kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin

Kaipaako juuri sinun organisaatiosi uusia keinoja käsitellä muutoksen ja epävarmuuden tuomia haasteita? Complex Code-Breakersin voit ladata ilmaiseksi oman tiimisi ja organisaatiosi käyttöön täältä.

Kutsu meidät pitämään tälläinen sessio teille

Olemme pitäneet vastaavia sessioita myös yhteistyökumppaneillemme ja tulisimme mielellään vierailemaan myös teidän luonanne oivalluttamassa kompleksisuusajattelusta. Jätä yhteydenottopyyntö meille antamalla yhteystietosi alla, jos tälläinen kiinnostaa.

Tiina 'Milsa' Malin hyppäsi valmentamisen pariin pelien ja startuppien maailmasta. Milsan intohimoja ovat ihmisten parissa toimiminen ja asioiden ratkaiseminen sekä edelleenkehittäminen.

comments powered by Disqus